در ادامه گزارش تصویری از شعبات اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری در شهر اشکذر و مجومرد را مشاهده کنید.

عکس: سیدعلی زاده میر

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/bDX2N