دولت برزیل با هدف کاهش جمعیت زندانیان این کشور و همچنین ترویج فرهنگ کتابخوانی طرحی را در دست اجرا دارد که به موجب آن به ازای خواندن یک کتاب چهار روز از مدت محکومیت زندانیان کم می شود.

برزیل برای کاهش جمعیت زندانیان در زندان های شلوغ خود طرحی را در دست اجرا دارد که هر زندانی به ازای خواندن یک کتاب، چهار روز از مدت زندانیش کم می شود.

بر اساس این طرح، زندانیان چهار زندان ایالتی برزیل که از خطرناک ترین زندانیان این کشور محسوب می شوند می توانند با مطالعه کتاب از شاخه های ادبیات، فلسفه، علوم و یا ادبیات کلاسیک، دوره زندانی خود را کاهش بدهند.

البته این قانون شرایطی را دارد، اول آنکه در هر سال می توان برای کم شدن ۴۸ روز از دوره زندانی کتاب خواند. دوم آنکه زندانیان برای خواندن هر کتاب فقط چهار هفته فرصت دارند و پس از به پایان رساندن مطالعه کتاب باید خلاصه ای دقیق که بدرستی از پارگراف های کتاب مطالعه شده در آن استفاده شود را به مقامات زندان ارائه بدهند.

این خلاصه باید بدون غلط نوشتاری بوده و نیازی به ویرایش نیز نداشته باشد، حاشیه مورد نظر از لبه برگه مد نظر قرار گرفته باشد و از رسم الخط مناسب و خوانا برای نگارش آن استفاده شده باشد.

البته این قانون شامل همه زندانیان این چهار زندان نمی شود و کمیته ای ویژه این موضوع را بررسی خواهند کرد که کدامیک از زندانیان برزیلی می توانند در این طرح شرکت کنند.

برهمین اساس افرادی که از سوی این کمیته برگزیده می شوند می توانند در طول یک سال ۱۲ کتاب  مطالعه کرده و خلاصه ای از آنچه خوانده اند را به مقامات زندان ارئه بدهند تا درصورت تائید  قانون کاهش مدت دور زندانی در مورد ایشان اجار شود.

درخصوصو این برنامه “آندره کدی” از وکلای سرشناس شهر سائوپالو می گوید : با اجرای این طرح فرد زندانی می تواند با یک فکر روشن و هدایت شده و در حالیکه نگاهی وسیع به جهان دارد از زندان آزاد شود. با اجرای این طرح بدون شک زندانیان پس از آزادی زندگی بهتری خواهند داشت.

منبع:روزنامه دیلی تلگراف

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/S6qF5