شهردارخضرآبادگفت: برای اجرای این طرح به وسعت سیصد متر مربع کفسازی و دویست وپنجاه متر مربع بدنه سازی ،مبلغ سه میلیارد ریال هزینه شده است

به گزارش اشکذر خبر، زارع شهردار خضرآباد گفت: کار بهسازی و ساماندهی بافت قدیم شهر خضرآباد (کوچه قلعه) که ۴۵ روز ادامه داشت؛ به پایان رسید.

شهردار خضرآباد همچنین گفت: مرمت بافت قدیم شامل استحکام بخشی دیواره های داخلی و خارجی بناها، تراشیدن کاهگل فرسوده و اجرای سنگ پادامنی دیوار هاو اندود مجدد، کاهگل و احیای قسمت های فرسوده و جمع آوری آسفالت کف و بازسازی آن است.

وی ادامه داد: احیای بافت های قدیمی و تغییر کاربری مناسب برخی از آثار تاریخی و حفظ آنها از خطر نابودی با مشارکت و همکاری مردمی امکان پذیر است.

 

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/2L4E3