دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر گفت: با رصد و پیگیری صورت گرفته، بازرس اداره کار و رفاه اجتماعی به اتهام اخذ رشوه و سوء استفاده از موقعیت شغلی دستگیر شد.

به گزارش اشکذر خبر، محمدجواد زارع بیدکی دادستان شهرستان اشکذر با اشاره به دستگیری بازرس اداره کار شهرستان اشکذر  گفت: تحقیق در خصوص دامنه تخلفات فرد دستگیر شده ادامه دارد و پرونده جهت سیر تشریفات قانونی در جریان قرار گرفته است.

زارع بیدکی تصریح کرد: بازرس اداره کار، ناظر اجرای صحیح قانون کار و ناظر حفظ ایمنی، بهداشت و بیمه کارگران است و کمترین تخلف و چشم پوشی او از استاندارد های تعریف شده، موجب لطمه به جامعه کارگری است.

این مقام قضایی با هشدار به صاحبان صنایع، حِرف و کارخانجات نسبت به ایجاد محیطی ایمن و با شرایط مطلوب برای کارکنان، اظهار داشت: هرگونه دور زدن قانون و عدم رعایت ضوابط مربوط به قانون کار اعم از ایمنی و بهداشتی و در نهایت می تواند به ضرر کارفرما تمام شود.

دادستان اشکذر تخلف و عدول بازرس اداره کار از وظایف و رسالت خود را توجیه ناپذیر ذکر کرد و بیان داشت: بازرس اداره کار، حامی کارگران و نماینده حاکمیت در دفاع از جامعه کارگری است و اگر با هر دلیل و توجیهی بخواهد چشم از تخلفات و عدم رعایت ضوابط و قوانین ببندد در نهایت موجب آسیب جدی به جریان تولید و اشتغال در شهرستان خواهد شد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/lWcRW
  • منبع خبر : صبح ساباط