یکی از بازی‌هایی که دخترها دوست دارند، خاله بازی هست. در این بازی مادر و یا هر کسی که با او بازی می‌کند، می‌تواند آموزش‌های مربوط به حجاب را هم به کودک بدهد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/3JSKO