استخاره، طلب خیر و به جویی از خداوند است؛ یعنی پیش آمدن حالتی مضطرگونه برای کسی که در انتخاب بهترین گزینه بر سر دوراهی مانده باشد

اشکذرخبر: استخاره، طلب خیر و به جویی از خداوند است؛ یعنی پیش آمدن حالتی مضطرگونه برای کسی که در انتخاب بهترین گزینه بر سر دوراهی مانده باشد.
درچنین شرایطی است که انسان می تواند با ذات اقدس باری تعالی به مشورت بنشیند و بر اساس آیه ۴۴ سوره مومن؛ «افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد» خداوندرا مشاور امین خود در انتخاب بهترین راه قراردهد.
استخاره را به طرق مختلفی انجام می دهند که انواع آن درکتاب مفاتیح الجنان مرحوم قمی نوشته شده است و میتوان برای آگاهی بیشتر به آن مراجعه و مطالعه نمود.
البته بیشتر صاحبان استخاره، به منظور تسهیل در درک معانی و انتقال دقیق تر پیام، استخاره را با قرآن کریم انجام می دهند

هفت نکته درباره استخاره

۱-استخاره عبارت است از آن که انسان در کاری که قصد انجام آن را دارد از خداوند بخواهد که او را به آنچه خیر وصلاح اوست اعم از انجام فعل یا ترک آن راهنمایی کند.

۲-استخاره برای رفع تردید است نه برای پیش گویی وآینده نگری مانند قبولی در امتحان، رسیدن به حاجت خوب شدن مریض و….

۳- استخاره در کارهای مباح است نه در کارهای واجب و حرام و مکروه.

۴- استخاره بعد از فکر و مشورت کردن است.

۵-عمل کردن به نتیجه استخاره واجب نیست گرچه بهتر است برخلاف آن عمل نشود.

۶-تجدید استخاره صحیح نیست مگر اینکه مدت قابل ملاحظه ای بگذرد و یا شرایط استخاره تغییر کند.

۷- استخاره آدابی دارد همچون وضو داشتن هنگام استخاره، رو به قبله بودن، سخن نگفتن در بین استخاره، استخاره در زمان و مکان مقدس مانند روز جمعه و مسجد و مشاهد مشرفه و…

منابع:
۱. اجوبه الاستفتائات س ۱۴۳۴

۲. استفتائات مکارم ج ۱ س ۸۵۸

۳. احکام خانواده آیت الله مکارم س ۱۹۱

۴. احکام دو دقیقه ای محمود اکبری ج ۳ ص ۱۰۱

۵-کانال استادرفیعی

۶-باشگاه خبرنگاران جوان

 

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/JIlBs