هشتمین اردوی راهیان پیشرفت در اشکذر برگزار شدÀá$@