همشهریان عزیز خود در شهرستان اشکذر را دعوت می کنم شب ها ساعت ۲۰ برای تماشای به وقت بیداری به کانون خاتم الانبیاء بروند و تلنگر حر شدن را در این نمایش ببینند و تأمل کنند.

اشکذر خبر؛ دوشنبه شب ۲۳ مرداد ۱۴۰۲،نمایش به وقت بیداری را در سالن کانون خاتم الانبیاء اشکذر از نزدیک دیدیم.

نمایشی با قصه ساده و بدون پیچیدگی، قصه ای که تلنگر می زند هر کدام از ما در زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی خود خطا، گناه و اشتباهاتی داریم که عاشورا و محبت به آقا سیدالشهداء علیه السلام بهترین فرصت برای برگشت و حر شدن ما است.

حضرت حر فقط برای عاشورا سال ۶۱ هجری نیست، بلکه حرشدن و برگشتن در دامن خوبی ها یگ وظیفه است که در زندگی های ما باید اتفاق بیفتد.

تئاتر به وقت بیداری یعنی جوانی که علمی را بدزدد و برگردد و حق الناس را جبران کند او هم حریت را در خود احیاء کرده ، به وقت بیداری یعنی جوانی که در دامن اعتیاد افتاده و این خطا را به حرمت حفظ خانواده ترک می کند، اوهم حریت را در خود احیاء کرده!

همشهریان عزیز خود در شهرستان اشکذر را دعوت می کنم شب ها ساعت ۲۰ برای تماشای به وقت بیداری به کانون خاتم الانبیاء بروند و تلنگر حر شدن را در این نمایش ببینند و تأمل کنند.

به نویسنده، کارگردان، بازیگران و سایر عوامل این نمایش خدا قوت می گوییم.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/EYFi7