نشست کتابخوانی « رهبر کتابخوان» به نیابت از شهدا در کانون مهدیه اشکذر برگزار شد.

به گزارش اشکذر خبر، نشست کتابخوانی « رهبر کتابخوان» به نیابت از شهدا در کانون مهدیه اشکذر برگزار شد.

معرفی کتاب داستان راستان و خواندن یکی از داستان آن در بین نوجوانان از جمله برنامه های این نشست بود.

رهبر کتابخوان به عنوان طرحی است که توسط امام جماعت مسجد مهدیه اشکذر در مسجد و کانون راه اندازی شده است و هر هفته با حضور جوانان و نوجوانان در کانون برگزار می شود.

برگزاری سیر مطالعاتی به عنوان یکی از اتفاقات در این کانون و طرح است که تاکنون دنبال شده است و هم اکنون نیز سیر مطالعاتی کتاب های شهید مطهری در حال انجام است.

هدف از اجرای این طرح جذب جوانان و نوجوانان به مسجد و همچنین ترویج کتاب و کتابخوانی در بین اهالی مسجد است و در این زمینه نیز سعی شده با نام و یاد شهدا نیز این نشست ها برگزار شود تا توجه ویژه ای به زندگی شهدا و سبک زندگی آنها صورت گیرد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/wGaoe