به گزارش اشکذر خبر؛ محمد رضا زارع مدیر مخابرات منطقه یزد در ابلاغی محمدجواد حاتمی زاده را به عنوان مسئول ، محمدرضا مزیدی دبیر و محمدحسین اخباریه، یحیی کارگر و مهدی بصیری را به عنوان اعضای کمیته نظارتی شماره تلفن های رند و مناسب معرفی کرد. شایان ذکر است؛ پیش از این محمدجواد نظری، محمد […]

به گزارش اشکذر خبر؛ محمد رضا زارع مدیر مخابرات منطقه یزد در ابلاغی محمدجواد حاتمی زاده را به عنوان مسئول ، محمدرضا مزیدی دبیر و محمدحسین اخباریه، یحیی کارگر و مهدی بصیری را به عنوان اعضای کمیته نظارتی شماره تلفن های رند و مناسب معرفی کرد.

شایان ذکر است؛ پیش از این محمدجواد نظری، محمد نقاشیان  و مهدی حیدری از اعضای پیشین این کمیته بودند.

یادآور می شود اعضای دیگر این کمیته محمدرفیع و عماد خلیلی می باشند.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/i0vWt