مسئول بسیج سازندگی شهرستان اشکذر گفت: همزمان با آخرین روز از هفته بسیج سازندگی گروه جهادی شهید ابوالقاسم رفیعی پایگاه مقاومت بسیج شهید حججی مجومرد با شرکت در اردوی جهادی یک روزه دو کیلومتر از مسیر آب کشاورزی روستای هامانه از چشمه تا روستا را پاکسازی کردند.

به گزارش اشکذر خبر؛ نظری مسئول بسیج سازندگی شهرستان اشکذر گفت: همزمان با آخرین روز از هفته بسیج سازندگی گروه جهادی شهید ابوالقاسم رفیعی پایگاه مقاومت بسیج شهید حججی مجومرد با شرکت در اردوی جهادی یک روزه دو کیلومتر از مسیر آب کشاورزی روستای هامانه از چشمه تا روستا را پاکسازی کردند.

وی در همین رابطه افزود: آئین سنتی جوی روبی (جوغ روبی)، آئینی کهن در تقدیس و احترام به آب و پیراستن آن از رسوبات است که هر سال با حضور جمعی از اهالی و مالکان اصلی روستای هامانه برگزار می‌شود که امسال‌ به لحاظ تقارن با هفته بسیج سازندگی تعداد هشت نفر از نیروهای گروه جهادی شهید ابوالقاسم رفیعی با کمک اهالی این روستا مسیر آب را از علف های هرز و آشغال های انباشته شده پاکسازی کردند.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/twJAu