مزایده عمومی اماکن ورزشی شهرستان اشکذر آغاز شد.

به گزارشاشکذر خبر ، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصی و واگذاری اماکن به این بخش یکی از راهکارهای برون رفت از بیکاری هر شهرستان و ایجاد اشتغال برای جوانان می شود؛ به آغاز مزایده اماکن ورزشی شهرستان اشکذر اشاره کرد. فروزانفر در ادامه آخرین مهلت دریافت اسناد را ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ اعلام کرد .

وی افزود آخرین مهلت بارگذاری اسناد ساعت ۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ خواهد بود .

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/ZhxhP