فرماندار شهرستان اشکذر گفت: دستگاه های این شهرستان با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت زمینه توسعه شهرستان اشکذر همچنین منتفع شدن مردم از این برنامه ها را فراهم کنند.

به گزارش اشکذرخبر، روح الله ردائی فرماندار شهرستان اشکذر در جلسه شورای اداری شهرستان اشکذر با اشاره به دست هایی که به دنبال ساختارشکنی فرهنگی در کشور است، اظهار داشت: عده ای با شعار زیبای آزادی، در صدد ساختارشکنی هستند هر روز با پیگیری پروژه ای برای تحقق اهداف دشمنان نظام و انقلاب و اسلام تلاش کردند.

ردائی با اشاره به اغتشاشات اخیر عنوان کرد: این اغتشاش با اغتشاشات اخیر تفاوت هایی داشت به نحوی که اتفاقات داخلی رخ می داد و دشمنان موج سواری می کردند اما در جریانات اخیر، تمام برنامه ها در خارج از کشور برنامه ریزی شده بود و پس از وقوع، موج سواری ها آغاز شد.

وی به تشریح وقایع اخیر پرداخت و تصریح کرد: دشمنان استارت سوریه سازی ایران را از زاهدان زدند اما با فدا شدن نیروی انتظامی این قائله پایان یافت.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه طرح های مورد نیاز شهرستان اشکذر را پیگیری می کنیم، بیان کرد: انتظار می رود که ظرف ۱۵ روز آینده، دستگاه های اشکذر، پروژه های مورد نیاز این شهرستان را در قالب طرح های ملی به فرمانداری ارائه کنند.

فرماندار اشکذر همچنین تاکید کرد: دغدغه دستگاه ها فقط طرح های عمرانی نباشد و دغدغه های فرهنگی و اجتماعی نیز داشته باشید.

وی همچنین بر لزوم تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: مردم همه مشکلات را می توانند تحمل کنند اما برخورد نامناسب و معطلی در ادارات را نمی توانند تحمل کنند و رفتارهای نادرست با ارباب رجوع، فضای یأس و نا امیدی در جامعه ایجاد می کند.

ردائی اظهار داشت: نوجوانان نیز درخواست هایی از ادارات دارند و لازم است کارکنان ادارات، نوجوانان را نیز به رسمیت بشناسند و درخواست های آنها را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه دستگاه ها برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای خود تدوین کنند، افزود: تلاش کنید با همکاری دستگاه ها این برنامه ها را اجرا کنید تا ضمن اینکه مردم از آن منتفع می شوند، مقدمات پیشرفت شهرستان اشکذر نیز فراهم شود.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/ZGFYI