نونهالان و نوجوانان اشکذری روزه اولی هایی که به مناسبت تقارن روز طبیعت و روز یازدهم ماه مبارک رمضان زیر درخت انجیر محفل قرآنی برگزار کردند.

به گزارش اشکذر خبر؛ چند نفر از نونهالان و نوجوانان اشکذری روزه اولی هایی که به مناسبت تقارن روز طبیعت و روز یازدهم ماه مبارک رمضان زیر درخت انجیر محفل قرآنی برگزار کردند آیه ۹۹ سوره انعام که _یکی از ۴۵۰ آیه قرآن پیرامون طبیعت و اندیشیدن در آیات الهی است در این محفل قرآنی زیر درخت انجیر _ توسط قاری ممتاز نوجوان تلاوت شد.

ترجمه آیه ۹۹ سوره انعام به شرح زیر است: اوست خدایی که از آسمان آبی فرو بارید پس هر نبات را بدان رویاندیم و سبزه‌ها را از زمین برون آوردیم و از آن سبزه‌ها دانه‌هایی که بر روی هم چیده شده بیرون آریم و از شکوفه نخل خوشه‌هایی است به هم پیوسته، و باغهای انگور و زیتون و انار که برخی شبیه و برخی نامشابه به هم است (خلق کنیم)، شما در آن باغها هنگامی که میوه آن پدید آید و برسد (با چشم تعقل) بنگرید، که در آن آیات و نشانه‌هایی (از قدرت خدا) برای اهل ایمان هویدا است.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/x7qMp