با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در شهر‌های قرمز کرونایی به مدت دو هفته مشاغل سطح ۲، ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود و یک سوم کارمندان در محل کار حضور پیدا خواهند کرد، در شهر‌های نارنجی مشاغل سطح ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود و ۵۰ درصد کارمندان ادارات درمحل کار حضور پیدا خواهند کرد، همچنین در شهر‌های زرد مشاغل سطح ۴ تعطیل هستند و دو سوم کارکنان ادارات به مردم خدمت رسانی می‌کنند.

بنابر استعلام از معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آخرین گزارش اپلیکیشن ماسک، وضعیت کرونایی شهرستان‌ها به این گونه اعلام شده است که امکان تغییر آن وجود دارد و وضعیت شهرستان‌ها قابل تغییر است.

هم اکنون شهرستان اشکذر در وضعیت نارنجی به معنی محدوده پر خطر اعلام شده است.

 

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 2

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 3فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 4

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 5

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 6

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 7

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 8

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 9

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 10فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 11

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 12فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 13

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 14