رئیس جهاد کشاورزی دهستان کذاب گفت: تکثیر گیاه دارویی مرزنگوش از اسفند شروع و به مدت دو ماه در این منطقه از شهرستان اشکذر ادامه دارد.

به گزارش اشکذر خبر؛ احسان‌ دهستانی رئیس جهاد کشاورزی دهستان کزآب با اشاره به شروع فصل تکثیر گیاه داروئی مرزندوش گفت: در بخش‌ خضرآباد شهرستان اشکذر پنج هکتار از اراضی حاصلخیز به کاشت گیاه دارویی مرزنگوش اختصاص دارد که هر دو تا سه سال یک بار زمین های زیر کاشت این محصول جا بجا می شود.

رئیس جهاد کشاورزی دهستان کزآب در این رابطه اظهار داشت: بارندگی های دی و بهمن ماه سال گذشته؛درآمد زایی مناسب و بازار پسندی این محصول انحصاری بخش خضرآباد باعث شده تا کشاورزان نسبت به تکثیر کاشت و تولید این گیاه دارویی تمایل بیشتری داشته باشند.

دهستانی به کشاورزان این منطقه توصیه کرد: به منظور افزایش برداشت محصول و درآمد زایی بیشتر قبل از تکثیر زمین های خود را به طور کامل آماده و علف های هرز آن را پاکسازی نمایند.

گفتنی است؛ است مرزنگوش ازجمله گیاهان دارویی است که تکثیر آن از طریق بوته های باعمر ۳ تا ۵ سال به زمین های جدید منتقل می شود و تکثیر آن بدین صورت است که هربوته به ۱۰ تا۱۵ بوته کوچک تقسیم و در زمین های آماده شده از قبل منتقل می شود.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/nW6sR