وی تصریح کرد: ساخت هر مدرسه محکم کردن پایه های علمی و فرهنگی جامعه و زمینه ساز گسترش تعلیم، تربیت و غنای فرهنگی و دانش نسل آینده جامعه است.

ذاکر با اشاره به هفت پروژه ای که در اشکذر احداث می شود، افزود: آموزشگاه ۹ کلاسه پورهاشمی با زیر بنای ۱۷۰۰ متر مربع و اعتبار ۵۱ میلیارد ریال با مشارکت خیر نیک اندیش سید ولی پورهاشمی، آموزشگاه شش کلاسه امام حسن مجتبی با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و اعتبار ۲۴ میلیارد ریال با مشارکت خیر نیک اندیش زهرا سادات انصاری، هنرستان ۹ کلاسه امام رضا با زیربنای ۱۷۰۰ متر مربع و اعتبار ۵۱ میلیارد ریال با مشارکت خیر نیک اندیش محمد کاظم ابراهیمی صدرآبادی و پروژه خیری ارگ آموزشی حسین خلیلی با زیربنای ۱۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۳۳ میلیارد ریال با مشارکت خیر نیک اندیش حسین خلیلی مجومرد از جمله این پروژه هاست.

وی، آموزشگاه متوسطه اول ۱۲ کلاسه با زیر بنای ۲ هزار مترمربع و اعتبار ۶۰ میلیارد ریال با مشارکت خیر نیک اندیش علی‌محمد ملک ثابت، آموزشگاه شش کلاسه با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و اعتبار ۲۴ میلیارد ریال با مشارکت پرشین کاشی ایرانیان، آموزشگاه ابتدایی شش کلاسه با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و اعتبار ۲۴ میلیارد ریال با مشارکت کاشی ارگ و کاشی نفیس و چمن مصنوعی دانش آموزی شهرستان اشکذر با زیربنای هزار مترمربع و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال با مشارکت خیر نیک اندیش حسین خادمی مجومرد را از دیگر پروژه هایی برشمرد که کار احداث آن آغاز شده است.

منبع خبر : خبرگزاری مهر