شیارهای عرضی در مسیر جاده یزد به خضرآباد که کمتر از دو ماه گذشته ایجاد شده بود ترمیم شد.

به گزارش اشکذر خبر؛ رئیس شورای اسلامی شهر خضرآباد گفت:در پی اعتراضات شهروندان شهر و بخش خضرآباد و رانندگان وسائل نقلیه عبوری در خصوص ایجاد شیار‌های متعدد عرضی در طول جاده یزد – خضرآباد این اعتراضات توسط شورای اسلامی شهر خضرآباد در شورای ترافیک شهرستان اشکذر مطرح و خواستار رسیدگی شد.

نوری گفت: ایجاد شیارهای عرضی در مسیر جاده یزد -خضرآباد موجب نارضایتی شهروندان و رانندگان وسائل نقلیه شده و این اعتراضات توسط شورای اسلامی شهر خضرآباد و هم توسط اهالی با تهیه فیلم و ارسال به برنامه شهروند خبرنگار مطرح شد و با پیگیری های مردمی؛ بخشدار ؛ شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا‌های بخش خضرآباد سرانجام به خواسته به مردم جامه عمل پوشیده شد.

رئیس شورای اسلامی شهر خضرآباد گفت: با پیگیری شورای ترافیک شهرستان اشکذر، اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای این شهرستان اقدام به مرمت و بازسازی شیارهای عرضی ایجاد شده در حوزه اداره شهرستان اشکذر از ابتدای سه راه اشکذر در مسیر جاده یزد خضراباد نمود.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/SiKiF