شنا در تنوره سختی های خودش را داشت جرا که تنوره بسیار عمیق بود و در انتهای تنوره فشار آب زیاد بود و همچنین هنگام شیرجه از دیوارهای اطراف احتمال برخورد  سر بچه ها به لبه تنوره زیاد بود.

اشکذر خبر؛ حسین دهقانی؛ تنوره آسیاب آبی اشکذر به صورت کله قند سرو ته بود ارتفاع آن ۱۲ متر بود وقتی آب در  تنوره پر می‏ شد از مجرای باریکی که در پایین تنوره قرار داشت آب با شدت زیاد به پره‎ ها برخورد می کرد و باعث چرخش محور آسیا می‎ شد.

بچه ها و جوانان از دیوارهای اطراف به داخل آن شیرجه می زدند تکه سنگی، کبره ای داخل تنوره می انداختند از همدیگر می خواستند داخل آب پریده و آن را بالا بیاورند. به علت ارتفاع زیاد تنوره کمتر کسی موفق می شد تکه سنگ یا تکه کبره را از ته تنوره به سطح آب بیاورد.

شنا در تنوره سختی های خودش را داشت؛ چرا که تنوره بسیار عمیق بود و در انتهای تنوره فشار آب زیاد بود، همچنین هنگام شیرجه زدن از دیوارهای اطراف؛ احتمال برخورد  سر بچه ها به لبه تنوره زیاد بود و به همین دلیل بچه ها با دلهره داخل تنوره شیرجه می زدند و شنا می کردند و بیشتر کار جوان ترها و بزرگترها بود.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/O02HK