در هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر اشکذر، سیدحسین حیدری به عنوان رئیس جدید این شورا انتخاب شد.

به گزارش اشکذر خبر؛ در هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر اشکذر که با حضور تمامی اعضا برگزار شد؛ سیدحسین حیدری به عنوان رئیس جدید ششمین شورای اسلامی شهر اشکذر انتخاب گردید.

بنابر رای گیری انجام شده در این جلسه؛ در ترکیب جدید اعضای هیئت رئیسه شورای شهر اشکذر دوره ششم، سیدحسین حیدری به عنوان رئیس، یوسف مقیمی فیروزآباد به عنوان نائب رئیس، سیدعلی اکبر رضوانی به عنوان مسئول امورمالی، علبرضا پیشداد  به عنوان منشی اول و احمد فرهمند به عنوان منشی دوم انتخاب شد.

عکس: حسین سیفی

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/kHX9E