سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اشکذر برگزار گردید