مهدی دهقانی اشکذری عکاس و مدرس استانی، به مناسبت مراسم هفتم شهید گمنام در پارک بزرگ شهر چند عکس خود را منتشر کرد.

به گزارش اشکذر خبر، مهدی دهقانی اشکذری عکاس ممتازی که_حالا تمام تجربه های علمی و عملی خود را به عنوان معلمی در دبیرستان استعداد درخشان فرزانگان شاکر اردکان به شاگردانش منتقل می کند_به مناسبت مراسم هفتم شهید گمنام در پارک بزرگ شهر چند عکس خود را منتشر کرد.

در بین عکس ها عکسی است که تشییع کنندگان در مسیری قرار گرفته اند که دوطرف آنها سرسبزی و آسمان با پرچم هایی با اسامی اهل بیت “ع” دیده می شود، عکاس نام عکس خود را به یکی از نعمت های بهشتی به نام “سلسبیل یا همان رود بهشتی” نامگذاری کرده تا باطن تشییع شهیدگمنام برای تشییع کنندگان را یک نعمت بهشتی معرفی کند.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/SU9WJ