مطالب مرتبط: اسکان بیش از 14 هزار مسافر نوروزی در اشکذر برگزاری برنامه های فرهنگی برای مسافران نوروزی در اشکذر