غم و اندوه، وصله‌ی پیوسته زندگی دنیاست، پای غم را نمی‌توان به طور کلی از زندگی برید اما می‌توان از حجم آن کاست. عوامل اندوه‌زا را بشناسید و برای مدیریت غم در زندگی از این راه‌کارهای قرآنی بهره ببرید.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/TKOBm