مدیر برق شهرستان اشکذر به همراه جمعی از همکاران این مدیریت از زائرین سرزمین وحی که به حج تمتع مشرف شده بودند؛ دیدار کردند.

به گزارش اشکذرخبر؛ مدیر برق شهرستان اشکذر به همراه جمعی از همکاران این مدیریت از زائرین سرزمین وحی؛ که به حج تمتع مشرف شده بودند، دیدار کردند.

علیرضا سبزی مدیر و جمعی کارکنان امور برق شهرستان اشکذر با زائرین حاج سید عباس هاشمی بازنشسته شرکت توزیع برق استان یزد ، حاج شیخ علی دهقان امام جماعت برق اشکذر و حاج احمد دهقان شهرداراشکذر دیدار کردند.

 

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/9d9aa