به گزارش اشکذرخبر، در پنجمین روز از هفته کار و کارگر کارگاه سامان خانواده، آسیب های اجتماعی و فرزندپروری و جوانی جمعیت در محل شرکت لیلیان باحضور مدیریت شرکت و جمعی از کارگران عزیز و اعضای شورای هماهنگی مدیران بهزیستی، فنی و حرفه ای ، تامین اجتماعی و فرمانده بسیج کارگری تشکیل گردید .

به گزارش اشکذرخبر، در پنجمین روز از هفته کار و کارگر کارگاه سامان خانواده، آسیب های اجتماعی و فرزندپروری و جوانی جمعیت در محل شرکت لیلیان باحضور مدیریت شرکت و جمعی از کارگران عزیز و اعضای شورای هماهنگی مدیران بهزیستی، فنی و حرفه ای ، تامین اجتماعی و فرمانده بسیج کارگری تشکیل گردید .

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/kdUyh