رییس اداره منابع آب شهرستان های یزد و اشکذربا اشاره به اقدامات حفاظتی این اداره در سال گذشته گفت: از مجموع ۲۸۹ چاه صنعتی فعال ، ۲۵۹ حلقه معادل ۹۰درصد از چاهها مجهز به کنتور هوشمند شده است.

به گزارش اشکذرخبر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد”مجید زارع بیدکی” افزود:در این راستا تقریبا ً برروی تمام ۲۱۵ حلقه چاه کشاورزی فعال، کنتور هوشمند نصب شده است.

 

وی اظهار داشت:در سال گذشته ۱۱مورد شناسایی چاه غیر مجاز، ۱۷ مورد پر و مسدود کردن چاه غیر مجاز، ۶۱ مورد پلمپ چاه به علت تخلف، یک مورد توقیف ادوات حفاری غیرمجاز و یک مورد جمع آوری خطوط انتقال غیرمجاز در راستای اقدامات حفاظتی انجام شده است.

 

زارع بیدکی با اشاره به فعال بودن ۲ اکیپ گشت و بازرسی در این دوشهرستان گفت:گشت مشترک این اداره به همراه نمایندگان فرمانداری، نیروی انتظامی،دادستانی و جهاد کشاورزی نیز همچنان به فعالیت خود در شهرستان اشکذرادامه می دهد.

 

وی افزود:در سال گذشته ۱۵ مورد گزارش جبران خسارت با مبلغ تجمعی ۱۳۶میلیارد ریال تهیه شده که در مراجع قضایی در دست رسیدگی می باشد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/rrD1t