رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان اشکذر در صحن علنی شورای اسلامی شهر اشکذر حضور یافت.

بهه گزارش اشکذر خبر؛ فرساد غفوری رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان اشکذر در صحن علنی شورای اسلامی شهر اشکذر حضور یافت.

بنابر این گزارش؛ در اینن جلسه در مورد ثبت نام ۱۶۷۰  نفر از شهروندان اشکذری گفتگو شد که بنابر اعلام غفوری ۸۹۳ نفر حائز شرایط الیه بودند که فرم مربوطه را تکمیل نکرده بودند و ۶۶۹ نفر حایز سرایط شناخته شده اند ک از این تعداد شهروندان تنها ۴۵ نفر اقدام به افتتاح حساب کرده اند.

غفوری همچنین گفت: زمین پیش بینی شده برای طرح ملی مسکن شهر اشکذر ۱۹۶ واحد در فاز اول می باشد.

صدور سند مالکیت اراضی زرین شهر

وی همچنین بیان کرد: با پیگیرری های انجام شده مشکل اراضی زرین شهر نیز مرتفع و این اراضی به محدده شهر اشکذر اضافه شده است که این اقدام زمینه صدور سند مالکیت برای مالکان این منطقه را فراهم نموده و مالکان منطقه زرین شهر می توانند در این زمینه اقدام کنند.

شایان ذکر است؛ در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر درخصوص نبود فضای فرهنگی در زرین شهر بویژه با توجه به جمعیت این منطقه و نیز با وجود مسکن مهر و مسکن ملی در کنار این منطقه گزارشی به رئیس مسکن و شهر سازی شهرستان ارائه نمودند.

هچنین اعضای شورای شهر اشکذر در رابطه با راه های ارتباطی و کمربندی اشکذر با غفوری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/U4d96