بارش برف که از صبح روز پنجشنبه در اشکذر و روستاها شروع شده هم اکنون نیز ادامه دارد.