مراسم « جوش دوره » صبحگاه روز عاشورا در حسینیه سفید اشکذر برگزار می گردد ابتدا نوحه‌ای که غم‌انگیزی این روز را حکایت می‌کند خوانده میشود سپس عزاداران دست در دست یکدیگر داده و گرادگرد حسینیه حلقه‌ای تشکیل می‌دهند و در حالی که این حلقه ماتم در چرخش است، نوحه ای با لحن و شیوه خاصی که بسیار غم‌انگیز است می خوانند.