• کد خبر: 25425
   منتشر کننده: سعید دهقانی اشکذری
    تاریخ انتشار: سه شنبه 23 مهر 1392 - 15:38
  توضیحاتی از جنگ نرم که توسط احمد عبدالله زاده یکی از مخاطبان برای اشکذر نیوز ارسال شده است.

  نوشته شده توسط  احمد عبد الله زاده
  شایان ذکر است که اشکذر نیوز رسم امانتداری و وفاداری به مخاطبان خویش را رعایت فرموده و عین متن ارسالی را مورد قضاوت و بازدید شما بینندگان محترم گذاشته است.
  با تشکر ویژه از شما مخاطبان عزیز به دلیل محبت بی دریغ خویش نسبت به این سایت.
  بسم الله الرحمن الرحیم
  ” جنگ نرم ”
  همه کسانی که خرد ورزانه / قبل ازاین / بگونه ای درجمهوری اسلامی ایران چه درزمان حضرت امام خمینی روحی له الفداء وچه درزمان حضرت آیة الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله تعالی / درجبهه های دفاع مقدس وجهاد فی سبیل الله ویا پشت جبهه ها حضورمؤثروفعال داشته وبا سیاست جنگ وجهاد آشنائی دارند وازدورو نزدیک دستی برآتش داشته اند وباصطلاح استخوانی دراین نظام خورد کرده اند / میدانند که وقتی گفته می شود ” جنگ نرم ” یعنی چه .؟
  در واقع ” جنگ نرم ” یعنی دوست ودشمن نه دیگر با سلاح های معمول آتشین جنگی درجبهه ها / بلکه با اسلحه زبان وقلم و درکنج خانه ها وتنها با یک دستگاه کامپیوترویا ابزارهای دیگررسانه ای / هرکدام سعی میکنند دیگری را ازصحنه سیاست خارج کرده وخود جای اوقرارگیرند وجایگاهی را درنظام مقدس تصاحب کنند / خواه حق باشند خواه باطل.
  این را هم همه ما میدانیم که سالها است درجمهوری اسلامی ایران افراد یا گروه هائی وابسته به غرب وجود دارند که درفتنه های متعددی مثل فتنه قتلهای زنجیره ای در سال ۷۷ زمان دولت اصلاحات / فتنه کوی دانشگاه درسال ۷۸ زمان دولت اصلاحات / فتنه تحصن مجلس شورای اسلامی وتهدید تحصن دولت اعم ازاعضای کابینه واستانداران ومعاونین مربوطه درسال ۸۲ زمان دولت اصلاحات / ویا فتنه بزرگ سال ۸۸ که همین بزرگواران نقش آفرینی کردند و۸ ماه متوالی پایتخت جمهوری اسلامی را به آتش وخون کشیدند وعاقبت هم با اهانت به حضرت اباعبد الله الحسین (ع) خباثت خود را درروزعاشورای سال ۸۸ به اوج خود رساندند !!.
  این افراد غرب زده معلوم الحال ووابسته به ( امریکا ، انگلیس واسرائیل ) دراصل همان عوامل اصلاح طلب ومشارکتی هستند که به اضافه آیة الله هاشمی رفسنجانی وقاطبه خاندان ودوستان ایشان تا کنون بارها برای براندازی نظام کوشیده ومی کوشند تا با همین ” جنگ نرم ” ولایت فقیه را ضعیف ونظام مقدس را سرنگون وساقط کنند / که الحمد لله رب العالمین وبحول قوه اللهی تا کنون هربارباهوشیاری ملت شریف ایران اسلامی ودستهای غیبی امام زمان به نحوی خونسا و فتنه آنان باطل گردیده است .
  اکنون باردیگر/ این گروه غرب گرای فتنه گروتکنوکراتهای پیرامون آنان که متاسفانه گاهاً دررده هائی ازنظام نفوذ مؤثری برای خود دست وپا کرده اند / درپی آنند که همان فتنه های قبلی خود را برای تضعیف ولی فقیه وساقط کردن نظام مقدسی که ثمره خون شهدای اسلام است وتا کنون ازاثرخون شهدا به این مرحله رسیده است / کمرهمت بسته تا آنرا به نفع غرب نابود وباصطلاح براندازی نمایند .
  گروه دیگر/ گروه های مؤمن به انقلاب واسلام وپایبند به منویات وارزشهای به دست آمده حدود ۵۰ سال ازشروع نهضت امام خمینی روحی له الفداء ازسال ۱۳۴۳ تا کنون میباشند که درظل رهبری های هردوبزرگواریعنی امام خمینی روحی له الفدآء وحضرت آیة الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله تعالی تحت عنوان نیروهای انقلابی ” حزب الله ” محکم واستوارایستاده اند واینها نیزدرراستای روش ومنش شهدای این ۵۰ سال گذشته انقلاب / نقش خود را به نفع انقلاب واسلام وقرآن ایفا میکنند .
  این دوگروه هرچند در۵۰ سال گذشته ماهیت خود را بخوبی نشان داده اند وبقول حضرت آیة الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله تعالی ریزشها ورویشهائی داشته اند / لیکن همیشه بعنوان دوگروه ظالم ومظلوم دراین ” جنگ نرم ” (مورد نظر) فعال بوده ودست آویزهائی را برا ساس اعتقادات شخصی ویا گروهی خویش دنبال نموده ومیکنند .
  اکنون بسیارروشن ومبرهن است که ازیک طرف به رهبری هاشمی رفسنجانی و( آقا زاده ها ) وبرادران خاتمی بعنوان افرادی دنیا دوست ، دنیا پرس واشرافی گرا وقدرت طلب ووابسته به غرب ( امریکا ، انگلیس واسرائیل ) ازهروسیله ی صحیح ونا صحیحی برای رسیدن به مطامع دنیائی خود بعنوان گروه ” ظالم ” بهره میبرند وازهیچ دروغ وتهمت وافتراء وفتنه گری وفتنه انگیزی وغارتگری بیت المال مسلمین فروگزارنبوده ونیستند .
  ودربرابرآنان ” حزب الله ” به رهبری مقام عظمای ولایت حضرت آیة الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله تعالی / متشکل ازنیروهای مخلص انقلابی ومسلمان ضد غرب (امریکا ، انگلیس واسرائیل ) که آنها نیزازهیچ وصیله وراه صحیحی اعم ازبرگزاری مجالس دعاها ، زیارات ، مجالس مربوط به اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام ، هیآت سینه زنی ، زنجیرزنی ، روضه خوانی وشرکت دربسیج ۲۰ ملیونی وحرکت های خود جوشی مانند ۹ دی ونهایتا اگرروزی لازم باشد جان برکف دراختیارامام ومولای خویش حضزت امام خامنه ای حفظه الله تعالی با تمام توان چون راست قامتان تاریخ ایستاده اند وبا نثارخون خود نقش آفرینی میکنند .
  آنچه که امروزحائزاهمیت است نقش خواص ونخبگان جامعه است که باید دراین ” جنگ نرم ” وجدال ظالم ومظلوم تکلیف خود را هرچه سریع ترروشن کنند که درکدام صف قرارگرفته اند .
  متاسفانه درفتنه بزرگ سال ۸۸ نخبگان وخواص که اکثرآنان ازنمایندگان ولی فقیه بودند ونان ولایت را می خوردند بجزچند نفرانگشت شمارموضع خود را آشکارنکردند وسکوت اختیارکردند وبعضاً ناخواسته با سکوت خود به صف منافقان کمک و صف ولایت را بی یاروبی پناه گذاشتند .
  ما اینک به همه نخبگان وخواص عزیزوبزرگواردرسراسرکشورمخصوصا ائمه محترم جمعه که تریبون نمازهای جمعه را دراختیاردارند اعلام میکنیم دراین ” جنگ نرم ” موضع خود را روشن کنند .
  اگرنمی خواهند باردیگرسکوت شان علیه اسلام وقرآن وانقلاب ومسلمین نوشته شود هرچه زودترتکلیف خود را روشن کنند .
  اکنون برای همگان روشن است که تمام فتنه ها وفتنه گریها زیرسرآقای هاشمی رفسنجانی وقاطبه خاندان فتنه گروغزب گرای اوست ودیگران بازیچه دست آنها هستند .
  برای نخبگان وخواص جامعه بسیارساده انگاری وبی بصیرتی است که با عقل وخرد خود این مهم را درک نکرده باشند .
  همه فتنه های پیشین ازاطاق فکرآقای هاشمی رفسنجانی وفرزندانش علیه نظام وولی فقیه صادرگردیده است / حالا که شورای نگهبان قانون اساسیهم ایشان را رد صلاحیت کرده است که بهانه خوبی برای عقده گشائی اوفراهم است .
  همانگونه که فریب کاری بداست فریب خوردنهم بداست / بزرگان وبزرگواران نخبه وخواص جامعه انشاءلله با بصیرتی عالمانه وحکیمانه باید مواظب خود باشند فریب فتنه گران را نخورند تا درصف حق قرارگیرند .
  امروزهیچ بهانه ای برای شناخت راه حق وباطل وجود ندارد / زمان ، زمان امتحان بزرگ است / یا انتخاب راه خدا وآخرت جوئی ومبارزه درراه فضیلت تا پای جان که حسین (ع) به ما آموخته است / ویا راه شیطان ودنیا دوستی ودنیا پرستی وذلت وعاقبت خود را خراب کردن ؟؟!!
  ( امام خمینی روحی له الفداء میفرمایند اگرمیخواهید کشورتان آسیب نبیند پشتیبان ولی فقیه تان باشید )
  ضمناً ما خاندان وفرزندان ونوادگان حضرت امام خمینی روحی له الفداء را نصیحت میکنیم که دست ازمسیرودوستی با فتنه گران برداشته وراه حقیقی پدررا دنبال فرمایند که ملت شریف ایران اسلامی آنان را به لحاظ نسبت به حضرت امام خمینی روحی له الفداء خیلی دوست میدارند / ولی باید این راهم بدانند که هیچ کس وهیچ چیز برای ملت شریف ایران اسلامی / عزیزترازاسلام ناب محمدی وولی فقیه زمان نیست وبا هرکس که بخواهد با اسلام ناب وولی فقیه زمان برخورد کند ، برخورد خواهند کرد

  لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/MIWBm

 • Telegram
 • ارسال نظر :

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  تکمیل کنید *