رده جوانان شهید مسعود۵_____۷اسپاد ___________________________________ رده بزرگسالان شهید توکلی۵_____۶امید

رده جوانان
شهید مسعود۵_____۷اسپاد

___________________________________
رده بزرگسالان
شهید توکلی۵_____۶امید

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/Cswsw