علی نیک بین؛ رئیس این اداره طی اطلاعیه ای به تعدادی از توصیه های بهداشتی و کاربردی در خصوص بهداشت و سلامت فراورده های خام دامی اشاره نمود.

به گزارش اشکذر خبر؛ نیک بین گفت: پروتئین های حیوانی در سلامتی و رشد بدن نقش بسزایی دارند و در صورتیکه این مواد از مراکز مطمئن و تحت نظارت دامپزشکی تهیه نشوند، می توانند باعث سرایت بیماری های قابل انتقال به انسان و ایجاد مسمومیت های غذایی شده و سلامت مصرف کننده را به خطر اندازند، از این رو در تهیه مواد پروتئینی دامی باید نهایت دقت را بعمل آورد و توصیه های بهداشتی را مد نظر داشت.

وی افزود: اطلاع و آگاهی شهروندان از برخی ویژگی های بهداشتی مواد غذایی با منشاء دامی و دقت هنگام تهیه این مواد می تواند راهنمای خوبی برای تهیه محصولات سالم و بهداشتی باشد، تا چنانچه مورد مشکوکی را مشاهده نمودند، بعد از اطلاع بازرسین بهداشتی دامپزشکی و مشورت لازم، اقدام به خرید نمایند.

وی در ادامه گفت مهم ترین نکات بهداشتی در خصوص سلامت و مصرف فراورده های خام دامی عبارتند از:

گوشت قرمز:

از جمله ویژگی های لاشه یا گوشت قرمز قطعه بندی شده؛ وجود رنگ طبیعی، عدم وجود هرگونه تورم، خونمردگی، تغییر رنگ و یا خراش در سطح خارجی گوشت، عدم بوی غیرطبیعی مانند بوی ترشیدگی یا تعفن در گوشت می باشد.گوشت(عضلات) باید سفت و دارای قوام خاص بوده و نباید نرم و لزج یا خشک و چروکیده باشد. گوشت قرمز منجمد باید فاقد هرگونه آثار سوختگی ناشی از انجماد و عاری از هرگونه قارچ زدگی (لکه های رنگی ناشی از رشد قارچ) باشد.

پوشش بسته بندی گوشت قرمز تازه یا منجمد باید خواص حـسی ظـاهری و سـایر ویژگـی هـای گوشت را حفظ کند و گوشت را در برابر آلودگی های میکروبی و سایر آلودگی ها و نیز در برابر تبخیر سـطحی و خشک شدن محافظت نماید، این پوشش باید مانع از از نفوذ طعم، بوی غیر طبیعی و سایر عوامل خارجی گردد.مشخصه های مهم فساد گوشت قرمز را تغییر رنگ گوشت، استشمام بوی غیرطبیعی، از دست رفتن قوام گوشت و نرم و لزج شدن آن و تغییر رنگ چربی گوشت است.

انجماد زدایی گوشت و آلایش خوراکی منجمد و عرضه به جای گوشت و آلایش خوراکی تازه و بالعکس ممنوع می باشد. عمر ماندگاری گوشت گوسفندی تازه در دمای یخچال ۳ روز و بصورت منجمد در دمای فریزر ۹ ماه می باشد عمر ماندگاری گوشت گاو و گوساله تازه در دمای یخچال ۵ روز و بصورت منجمد در دمای فریزر ۱ سال می باشد.

گوشت مرغ:

عرضه گوشت مرغ و آلایش خوراکی بایستی بصورت بسته بندی شده توسط مراکز مجاز دارای پروانه بهداشتی بهره برداری و پروانه بهداشتی تولید انجام پذیرد.از جمله ویژگی های گوشت مرغ وجود رنگ طبیعی( رنگ سفید مایل به زرد کمرنگ یا کهربائی)، عدم وجود هرگونه پارگی، تورم، خونمردگی، تغییر رنگ و یا خراش در گوشت، عدم بوی غیرطبیعی مانند بوی ترشیدگی یا تعفن در گوشت می باشد.وجود پوشش مناسب بسته بندی شده، عدم وجود آب یا خونابه در داخل بسته بندی گوشت نیز مورد تاکید و لازم است گوشت مرغ در بسته های سالم، دست نخورده و دارای نشانه گـذاری مربـوط برابـر ضوابط عرضه گردد.چربی گوشت مرغ به رنگ زرد روشن می باشد و به صورت یکنواخت بدن را پوشانده و بدون هرگونه بوی غیرطبیعی می باشد.

پس از انجماد زدائی گوشت مرغ منجمد، عضلات مرغ سختی و قوام طبیعی خود را حفظ می نمایند و سطح آنها لیز و لزج نبوده و بدون آثار و نشانه های سوختگی ناشی از انجماد و نیزعلائم کپک زدگی(لکه های رنگی ناشی ازرشد قارچ) می باشند. علائم فساد لاشه مرغ شامل تغییر رنگ ناحیه شکمی و بالها و در مراحل فساد کلی لاشه، عضلات شل، وارفته و رنگ تیره تر از حالت طبیعی و بـوی نـامطلوب می باشد. عمر ماندگاری مرغ تازه در دمای یخچال تا ۴ درجه سانتیگراد به مدت ۳ روز و بصورت منجمد در فریزر دمای ۱۸- درجه سانتیگراد به مدت ۱ سال می باشد.

ماهی:

ماهی سالم باید دارای ظاهری درخشنده، شفاف و عاری از مواد لزج، چشم های درخشان، شفاف، روشن و برجسته، آبشش های با رنگ صورتی یا قرمز و عضلات مقاوم در برابر فشار انگشت دست باشد ماهی منجمد در حالت انجماد باید عاری از هرگونه قارچ زدگی(لکه های رنگی ناشی از رشد قارچ) و آثار سوختگی ناشی از انجماد باشد، ضمن اینکه ماهی منجمد پس از انجماد زدایی، باید سختی و قوام طبیعی خود را حفظ کند و عاری از بوهای نامطبوع و آزار دهنده باشد.

عرضه ماهی با ویژگی های بو و رنگ غیر طبیعی، پوست چین دار و بد رنگ که به راحتی از عضلات جدا می شود، شکم تغییر شکل یافته و متورم با لکه های آبی تیره، سبز و یا سیاه و مخرج باز، آبشش های خشک با تظاهر خاکستری (کدر) و سرپوش آبششی که به طور جزئی چسبیده به آبشش و با لکه های قرمز تیره و کدر می باشد و ماهیانی که فلس آنها به راحتی کنده می شود، فاسد می باشند.

تخم مرغ:

پوسته خارجی تخم مرغ سالم باید تمیز، عاری از هرگونه آلودگی، ترک خوردگی و شکستگی باشد، سطح پوسته خارجی تخم مرغ باید صاف و شفاف بوده و در تمام قسمتهای آن یکنواخت باشد. در تخم مرغ تازه سفیده دارای ظاهری ابری و غیر شفاف می باشد، در حالی که وجود سفیده شفاف نشانه کهنگی تخم مرغ محسوب می گردد.

هر گونه علائم کپک زدگی در پوسته خارجی به سرعت به داخل تخـم مـرغ فاسد سـرایت مـی کنـد و موجـب تشکیل لکه های کپک یا قارچ به رنگ های خاکستری، سیاه و قهوه ای می شود، که با چشم قابل رویـت می باشد.تخم مرغ سالم در بسته های دارای مشخصات تولید کننده و تاریخ تولیـد و در داخـل یخچـال بـا بـرودت صـفر تـا ۴ درجـه سانتیگراد نگهداری و عرضه می گردد.

تفاوت تخم مرغ تازه، کهنه و سالم: سطح پوسته خارجی تخم مرغ تازه صاف و شفاف بوده و در تمام قسمتهای آن یکنواخت می باشد، ولی سطح پوسته خارجی تخم مرغ های کهنه کدر و بد رنگ و در تخم مرغ های فاسد کاملا کدر و بد رنگ می شود.در تخم مرغ تازه سفیده غلیظ بیش از سفیده رقیق بوده و سفیده تخم مرغ دارای ظاهری ابری و شفاف می باشد، ولی در تخم مرغ کهنه نسبت سفیده غلیظ به سفیده رقیق کاهش و در تخم مرغ فاسد سفیده و زرده مخلوط می شوند.

نیک بین در پایان از شهروندان درخواست نمود: اقلام مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی خریداری و در هنگام خرید نیز توجه ویژه به شرایط نگهداری، شرایط ظاهری فرآورده، نشانه‌گذاری و تاریخ تولید و انقضا داشته باشند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی دراین خصوص می توانند مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با ۱۵۱۲سامانه اطلاع رسانی و پاسخگویی اداره کل دامپزشکی استان یزد اطلاع رسانی کنند.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/tscGU