به گزارش اشکذر خبر؛ اولین جلسه هیات فوتبال شهرستان اشکذر با حضور سید حسی حیدری رئیس این هیات ورزشی و سایر اعضا برگزار شد. شایان ذکر است؛ در این جلسه ضمن بررسی فعالیت های این هیات طی سال گذشته پیشنهاد اعضا جهت برنامه ریزی سال جاری مطرح شد.

به گزارش اشکذر خبر؛ اولین جلسه هیات فوتبال شهرستان اشکذر با حضور سید حسی حیدری رئیس این هیات ورزشی و سایر اعضا برگزار شد.

شایان ذکر است؛ در این جلسه ضمن بررسی فعالیت های این هیات طی سال گذشته پیشنهاد اعضا جهت برنامه ریزی سال جاری مطرح شد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/8pa3s