شهردار اشکذر: تعداد ۱۷۵۶ قطعه زمین در نظر گرفته شده که با آماده سازی فاز اول پروژه ۸۶۲ قطعه زمین جهت تحویل به متقاضیان واجدشرایط آماده خواهد شد.

به گزارش اشکذر خبر، احمد علی دهقان منشادی شهردار اشکذر به تشریح مهمترین اقدامات انجام شده توسط این شهرداری در پروژه سایت ۱۱۰ هکتاری نهضت ملی مسکن اشکذر در شش ماهه گذشته پرداخت.

 

دهقان منشادی با بیان اینکه عملیات خاک برداری پروژه نهضت ملی مسکن اشکذر از ابتدای آبان ماه ۱۴۰۲ آغاز شده است، گفت: خاک برداری و آماده سازی پروژه در قالب دو فاز تعریف شده که در فاز اول تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار متر مکعب خاک برداری شده است.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر خاک ریزی، بستر سازی و مخلوط ریزی فاز یک در حال انجام است اظهار داشت: ۸ هزار متر مکعب خاک ریزی، ۸۰ هزار متر مربع بستر سازی و ۱۵ هزار متر مکعب مخلوط ریزی پروژه انجام شده و روند اجرای پروژه نیز به خوبی در حال دنبال شدن است.

 

شهردار اشکذر ادامه داد: با توجه به طراحی اولیه صورت گرفته از پروژه نهضت ملی مسکن اشکذر تعداد ۱۷۵۶ قطعه زمین در نظر گرفته شده که با آماده سازی فاز اول پروژه ۸۶۲ قطعه زمین جهت تحویل به متقاضیان واجدشرایط آماده خواهد شد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/YLtXX