کارشناس مالی شهرداری اشکذر به عنوان بانوی کارمند برتر استان یزد انتخاب و از وی تجلیل شد.

به گزارش اشکذر خبر؛ فاطمه عرب پور یزدی کارشناس مالی شهرداری اشکذر به عنوان بانوی کارمند برتر استان یزد انتخاب و از سوی استاندار یزد تجلیل شد.

شایان ذکر است؛ وی ضمن ایفای نقش در محل کار، از همسر خود که به دلیل حادثه ای ناشنوا و نابینا شده اند، مراقبت می کند.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/ryM9Q