به گزارش اشکذر خبر، رئیس دادگستری شهرستان اشکذر گفت: در راستای کاهش مراجعات به محاکم و به منظور ترویج دادرسی الکترونیک با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، از آبان ماه سال جاری تاکنون ۱۸۰ جلسه دادرسی الکترونیک در این حوزه قضایی برگزار شده است.

محمد حسین دهقانی زاده در این رابطه بیان داشت: در راستای اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و دستور رئیس دستگاه قضا، دادگستری اشکذر با فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم، جلسات رسیدگی به پرونده ها را از آبان ماه به صورت برخط برگزار می نماید.

این مقام قضایی استفاده از جلسات دادرسی الکترونیک را دارای مزایای بسیار دانست و اظهار داشت: استفاده از دادرسی الکترونیک در کنار جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش وقت‌های رسیدگی، تاثیر بسزایی در کاهش ترددها و هزینه های احتمالی شهروندان داشته، که این مهم در راستای احقاق حقوق عامه و رضایتمندی مردم از دستگاه قضا است.

وی در رابطه با ایرادات این سامانه تصریح کرد: هرچند دادرسی های الکترونیک سامانه ای جدید بوده و دارای ایرادات و نواقصی نیز می باشد لیکن از زمان رونمایی تاکنون، بسیاری از مشکلات آن مرتفع و استفاده هرچه بیشتر از این فرصت موجب رفع سریعتر مشکلات و اختلالات موجود و افزایش امکانات آن خواهد شد.

شایان ذکر است استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای در مواردی است که بکارگیری ویدئو کنفرانس در برگزاری جلسات دادگاه به استناد مواد ۱۷۵ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۲۵ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تجویز گردیده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی دادگستری کل استان یزد