با حضور دادستان شهرستان اشکذر و بخشدار خضرآباد نماینده شورای اسلامی شهرستان اشکذر و دیگر اعضاء جلسه کمیته انطباق در محل بخشداری خضرآباد تشکیل شد.

به گزارش اشکذر خبر؛ با حضور زارع بیدکی دادستان شهرستان اشکذر، پرهیزکار بخشدار خضرآباد باقری نماینده شورای اسلامی شهرستان اشکذر و دیگر اعضاء جلسه کمیته انطباق در محل بخشداری خضرآباد تشکیل شد.

در این جلسه، صورتجلسه مصوبات واصله از شوراهای اسلامی بخش خضرآباد از حیث تطابق با قوانین و مقررات مورد بحث و نظر کارشناسی اعضا قرار گرفت و این صورتجلسه به تائید اعضای این کمیته قرار گرفت.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/brjWx