مدرس این کارگاه با اشاره به این که سواد رسانه‌ای یکی از مهارت های مهم در عصر حاضر محسوب می‌شود، گفت: سواد رسانه می آموزد که مخاطب از حالت انفعالی و مصرفی خارج شده و با رویکرد فعالانه محتوا را گزینش و از آن بهره مناسب ببرد.

به گزارش اشکذر خبر، علیرضا عسکری اشکذری کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه مدرس این کارگاه با برشمردن آسیب های رسانه و #فضای_مجازی برای سنین مهم نوجوانی، افزود: یکی از این آسیب تبدیل شدن سرگرمی به هدف می باشد و در این حالی است که در این سنین نوجوان با برنامه ریزی و کسب مهارت می تواند مسیر و سرنوشت مناسبی را برای بزرگسالی خود رقم بزند.

وی استفاده آگاهانه و تحت نظارت والدین از رسانه را ابزار شکوفایی استعداد نوجوانان برشمرد و تصریح کرد: رشد مهارت های ذهنی، تقویت مهارت یادگیری و مهارت حل مسأله از مزیت های استفاده صحیح از رسانه و فضای مجازی است.

این کارگاه به همت دبیرستان نسیم اندیشه با حضور والدین دانش آموزان این مدرسه و همکاری آموزشگاه پازل برگزار شد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/PB7rZ