نشست آموزشی توجیهی ناظرین و سر ناظرین چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بخش خضرآباد در محل بخشداری خضرآباد برگزار شد.

به گزارش اشکذر خبر؛ نشست آموزشی -توجیهی ناظرین و سر ناظرین چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بخش خضرآباد در محل بخشداری خضرآباد برگزار شد.

ناظرین و سر ناظرین هئیت های نظارت شورای نگهبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بخش خضرآباد با شرکت در یک کارگاه آموزشی این دوره از برگزاری انتخابات آموزش های لازم در زمینه چگونگی نظارت بر انتخابات را فرا گرفتند.

در این نشست ناظرین و سر ناظرین چهار دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با آخرین تغییرات قوانین انتخاباتی و نظارتی و همچنین مدارک پنج گانه رای دهندگان و برخورد های قانونی قبل از شروع انتخابات حین انتخابات و بعد از انتخابات آشنا شدند.

شایان ذکر است؛ در این همایش آخرین نکات و دستور العمل‌ها برای ناظرین و سرناظرین شورای نگهبان تبیین شد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/FAQ2A