رئیس شورای اسلامی شهر خضرآباد گفت: به منظور جلوگیری از تخریب بیشتر قلعه تاریخی خضرآباد قسمت پایین دیوارهای این قلعه بازسازی و مرمت می شود.

به گزارش اشکذر خبر؛ نوری رئیس شورای شهر خضرآباد گفت: در بازدید میدانی جمالیان رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان اشکذر به اتفاق زارع شهردارواعضای شورای اسلامی شهر خضرآباد از قلعه تاریخی خضراباد مقرر گردید.

شایان ذکر است؛ بازسازی قسمت پایین دیوارهای قلعه در جهت جلوگیری از تخریب بیشترتوسط شهرداری و با همکاری میراث فرهنگی شهرستان اشکذر انجام شود.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/r2EhV