شهردار و اعضای شورای اسلامی به همراه کارشناس واحد فنی و شهرسازی و عمران شهرداری،از پروژه های عمرانی در دست اجرا این شهرداری بازدید کرد.

به گزارش اشکذر خبر، احمد علی دهقان منشادی شهردار و سید حسین حیدری رئیس شورا اسلامی شهر اشکذر به همراه کارشناسان واحد فنی و شهرسازی و عمران شهرداری و دیگر اعضای شورای اسلامی از پروژه های عمرانی در حال ساخت بازدید کردند.

مجموعه چمن مصنوعی پارک بزرگ شهر، ، آماده سازی  بلوار دانشگاه، آماده سازی ۲۰ هکتار زمین جهت ساخت طرح نهضت ملی مسکن از جمله پروژه های عمرانی بود که از آنها بازدید کرد.

 

 

 

 

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/A2vhC