بازدید میدانی از فروشگاه‌های شهرستان اشکذر و فروشگاه‌های واقع در دهستان و روستاهای اشکذر در خصوص اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی یارانه هابه گزارش اشکذرخبر؛ باحضور فلاحتی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد و زینل پور مدیریت محترم اجتماعی اداره کل و پیتام ریاست تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اشکذرا ز تمام فروشگاهای بازدید شده در روستاهای اشکذر خرید با موفقیت توسط کالا برگ الکترونیکی انجام گرفت.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/rPiY5