حسام پیتام رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان از خانه بهداشت کارگری شرکت فولاد تابان اشکذر بازدید کرد.

به گزارش اشکذر خبر؛ حسام پیتام رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان از خانه بهداشت کارگری شرکت فولاد تابان اشکذر بازدید کرد.

ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی هدف از این بازدید ها را تامین، حفظ و ارتقاء سطح بهداشت شاغلین و سلامت نیروی کار و پایش سلامت آنان ، پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار، ارتقاء سطح آگاهی و بهبود رفتارهای بهداشتی شامل فرهنگ سازی و اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقاء سلامت کارگران ، افزایش دسترسی کارگران به خدمات بهداشتی اولیه ، ارتقاء سطح آگاهی های بهداشتی کارگران عنوان کرد .

پیتام تصریح کرد مطابق تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار کارفرمایان موظف به تشکیل پرونده سلامت محیط کار بوده و باید برای هر یک از کارگران پرونده سلامتی تشکیل دهند شرایط وعوامل زیان آور محیط کار و همچنین سلامت کارگران بصورت دورهای مطابق ضوابط وزارت بهداشت باید مورد بررسی و غربالگری قرار گرفته و درپرونده مربوطه ضبط گردد.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/TVMDp