رییس مرکزجهاد کشاورزی رستاق: از مزایای کشاورزی حفاظتی حفظ بقایای گیاهی، مواد آلی، رطوبت خاک، کاهش هزینه‌ها و همچنین افزایش عملکرد محصول می‌باشد.

به گزارش اشکذر خبر، سمیه اشرف رییس مرکزجهاد کشاورزی رستاق گفت:، مزرعه کشت جو به میزان ۱۵۰۰ مترمربع در کشت مستقیم در سطح شهرستان اشکذر اجرایی شد که عملیات کود کاری توام بابذرکاری در این روش صورت گرفت.

وی ادامه داد: با ایجاد مزارع نمونه می‌توان در ترویج وتوسعه کشاورزی حفاظتی در سطح کارشناسان پهنه شاهد توسعه این روش و کاهش مصرف نهاده‌های اب، کود، مصرف سوخت و انجام به موقع عملیات کاشت وکاهش هزینه‌های ماشینی و استفاده از نیروی محر‌که تراکتور کوچک در سطح شهرستان‌ها واستان باشیم.
رییس مرکزجهاد کشاورزی رستاق بیان کرد: از مزایای خاک ورزی وکشاورزی حفاظتی حفظ بقایای گیاهی، مواد آلی، رطوبت خاک، کاهش هزینه‌ها و همچنین افزایش عملکرد محصول می‌باشد.
شایان ذکر است؛ در راستای ایجاد مزرعه نمونه کشاورزی حفاظتی در روستای شمسی رستاق توسط یکی از کشاورزان پیشرو زمینی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع توسط دستگاه مستقیم کار زیرکشت محصول جو قرار گرفت.
لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/gFdUB