اعتراض شهروندان خضرآبادی در خصوص ایجاد شیارهای عرضی در طول جاده یزد خضرآباد در جلسه شورای ترافیک شهرستان اشکذر مطرح شد.

به گزارش اشکذر خبر؛ نوری رئیس شورای اسلامی شهر خضراباد گفت: جلسه شورای ترافیک شهرستان اشکذر در محل فرمانداری این شهرستان باحضور اعضاء تشکیل و ابتدا نحوه اجرای مصوبات جلسه قبل مورد بررسی و دستگاه های متولی گزارش عملکرد خود را ارائه نمودند.

نوری در همین رابطه گفت: در این جلسه نواقص راه های اصلی و فرعی شهرستان اشکذر مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: در حاشیه این جلسه مراتب اعتراض شهروندان خضرآباد در خصوص ایجاد شیارهای عرضی در طول جاده خضرآباد توسط اداره راه استان به اطلاع یادگار معاون فرماندار که ریاست جلسه را به عهده داشت رسانیده شد که ایشان اظهار بی اطلاعی از این موضوع نمودند لذا به همین جهت از ریاست شورای ترافیک شهرستان در خواست بازدید میدانی و بررسی مشکلات جاده یزد_خضرآباد و تشکیل جلسه شورای ترافیک در شهرداری خضرآباد ارائه شد.

 

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/TWwqF