معلم شهید جعفری نسب به همراه یک نفر دیگر از دوستانش سوار ماشینی که مجهز به بلندگو دستی بود می شدند و چند روز مانده بود به انتخابات سرنوشت ساز و رفراندم جمهوری اسلامی در یکی دو خیابان اصلی اشکذر حرکت می کردند

اشکذرخبر:معلم شهید جعفری نسب به همراه یک نفر دیگر از دوستانش سوار ماشینی که مجهز به بلندگو دستی بود می شدند و چند روز مانده بود به انتخابات سرنوشت ساز و رفراندم جمهوری اسلامی در یکی دو خیابان اصلی اشکذر حرکت می کردند.


معلم شهید پشت بلندگو جملاتی را که از قبل برای برای ترغیب مردم اشکذر به شرکت در انتخابات و اهمیت رفراندم نوشته بود ، می خواند، یکی از جملات دستنوشته شهید جعفری نسب در دفترچه شخصی اش این جمله بود:« و اگر رای ندهی خودت را خانه نشین کرده ای ، آینده را بسازید و آراء خودتان را درصندوق بریزید و نسبت به خون شهداء دین خود را اداء کنید»

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/XqI1g