طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر برای مدت دو سال به عنوان عضو کمیته گسترش دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد منصوب شد.

به گزارش اشکذر خبر؛ طی حکمی از سوی محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی محمود دهقانی اشکذری برای مدت دو سال به عنوان عضو کمیته گسترش دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد منصوب شد.

طهرانچی در حکم خود خطاب دهقانی اشکذری آورده است: در راستای اجرای مفاد سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی و نظر به مراتب تعهد و سوابق اجرایی جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان عضو کمیته گسترش دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد منصوب می شوید.

با توجه به لزوم اجرای استانداردها و معیارهای آموزش عالی در هدف گذاری و توسعه واحدها و مراکز دانشگاهی، ایجاد رشته/محل های جدید و بازمهندسی رشته های دانشگاه، امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری شایسته از ظرفیت ها و توانمندی های انسانی و زیرساختی دانشگاه، در انجام امور محوله موفق باشید.

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/DCGu7