آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي توسط شرکت آبفا استان یزد منتشر شد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضلاب استان یزد در نظر دارد از محل اعتبارات غیرعمرانی (داخلی) نسبت به واگذاری عملیات مشروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف موضوع عملیات برآورد (ریال) مدت تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار(ریال) نوع گواهی صلاحیت  پیمانکاری
۱  تامین نیروی نگهبانی جهت حفظ و حراست از تاسیسات و اماکن شرکت ۱۲۲٫۱۸۹٫۹۶۲٫۹۳۵ ۱۲ ماه ۶٫۱۰۹٫۵۰۰٫۰۰۰ گواهی صلاحیت امنیتی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
۲ قرائت کنتور شهرستان میبد ۱۵٫۴۲۸٫۲۴۰٫۰۰۰ ۱۲ ماه ۷۷۱٫۴۱۲٫۰۰۰ کدخدماتی از اداره تعاون,کار

و رفاه اجتماعی

۳ برون سپاری اتفاقات و بهره برداری شهرستان اردکان (تجدید ۲) ۴۳٫۸۴۹٫۴۷۶٫۳۸۸ ۱۲ ماه ۲٫۱۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ رشته آب یاگواهی صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شرکت مهندسی اب و فاضلاب کشور
۴ بازسازی و توسعه شبکه آب روستایی و شهری منطقه دو یزد (تجدید ۱) ۱۵٫۰۲۲٫۵۹۸٫۲۲۷ ۲۴۰ روز ۷۵۱٫۱۳۰٫۰۰۰ رشته آب

کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از تاریخ انتشار آگهی پس از ثبت نام در پایگاه این شرکت به نشانی www.abfayazd.ir  به صورت اینترنتی نسبت به دریافت اسناد اقدام فرمایند . همچنین متقاضیان می توانند به صورت حضوری در ساعات اداری به نشانی مناقصه گزار واقع در شهر یزد ، خیابان آیت ا… کاشانی ، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. جهت کسب اطلاعات شماره تلفن ۳۱۶۴۳۱۵۶-۰۳۵ اعلام و تصریح می گردد مستندسازی در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی iets.mporg.ir   قابل مشاهده می باشد .

مراحل و زمان بازگشایی پاکات :

آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دبیرخانه مناقصه گزار تا ساعت ۱۴ مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۲ خواهد بود.

پاکت های مناقصه گران توسط کمیسیون مناقصه ای که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۲ در محل اتاق جلسات کارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشکیل می گردد ، بازگشایی خواهد شد.

 

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

سهامی خاص

لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/3O0GU