اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان يزد آگهي مناقصات عمومي یک مرحله ای شماره 33/1401 را منتشر کرد.

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره ۳۳/۱۴۰۱

 

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان یزد در نظر دارد مناقصه پروژه­های ذیل را از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید:

 

ردیف  

نوع مناقصه

نام پروژه برآورد اولیه (ریال) مبلغ  تضمین (ریال)  

مدت (ماه)

۱  

یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت محور یزد- طبس و بالعکس(تجدید مناقصه) ۳۱۷٫۰۰۶٫۱۹۱٫۷۴۲ ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  

 

۶

۲  

 

یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی

بازسازی ابنیه فنی و پل ابتدای محور هرات- شهر بابک (تجدید مناقصه) ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲
۳ تبدیل آبنما به پل محور آسفیج- راور(تجدید مناقصه) ۲۱٫۳۹۳٫۹۵۹٫۷۴۱ ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴
۴ لکه گیری، بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی شهرستان مروست و خاتم(تجدید مناقصه)  

۳۰٫۱۶۵٫۶۶۴٫۹۸۷

 

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳
۵ مرمت آبنمای ولیعصر(تجدید مناقصه) ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳
۶ مرمت ابنیه فنی محور فیض آباد – سخوید- نور(پلها و آبنماها) (تجدید مناقصه) ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲

 

  • نحوه دریافت اسناد: صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir
  • زمان دریافت: از ساعت ۰۸:۰۰صبح تاریخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۱۹:۰۰ تاریخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۲
  • صلاحیت مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:
  • ارائه گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با رشته و پایه مرتبط و گواهی HSE (سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست) از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
  • نوع ضمانتنامه: ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی
  • مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد: برای مورد شماره ۱ ساعت ۱۹:۰۰ تاریخ۱۴/۵/ ۱۴۰۲ و برای موارد شماره ۲ تا۶  ساعت۱۹:۰۰ تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۲
  • زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: برای مورد شماره ۱ ساعت ۰۸:۰۰ تاریخ۱۵/۵/ ۱۴۰۲ و برای موارد شماره ۲ تا۶  ساعت۰۸:۰۰ تاریخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۲، سالن جلسات اداره کل
  • حضوریک نفر نماینده با معرفی کتبی از طرف شرکت ، در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است.(آگهی در دو نوبت ، بفاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد).
لینک کوتاه : https://ashkezarnews.ir/4zVa8